Zaproszenie na wykład otwarty pt. „Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego MS-Excel w logistyce”

Wydział Ekonomiczny UMCS oraz organizatorzy projektu SYNERGIA zapraszają na wykład otwarty pt. „Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego MS-Excel w logistyce”. Wykład poprowadzi Paweł Rafalski, Wiceprezes Zarządu Solet sp. z o.o. Wykład odbędzie się w dniu 8 maja (czwartek) w godzinach 16:45-19:00 na Wydziale Ekonomicznym UMCS (Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5) w Auli III.

Tematyka wykładu:
1.    Praktyczne metody rozliczania kosztów masowych usług logistycznych
2.    Zastosowanie koncepcji Time-driven ABC w zakresie optymalizacji łańcucha dostaw
3.    Alokacja kosztów procesów logistycznych w oparciu równania czasowe z wykorzystaniem narzędzi MS Excel – case study
4.    Inne przykłady zastosowań arkuszy kalkulacyjnych i opcji modelowania w przedsiębiorstwach – kontroling sprzedaży, operacyjny cashflow, analiza ryzyka portfela należności

Sylwetka prowadzącego:
Paweł Rafalski, Wiceprezes Zarządu Solet  Sp. z o.o., absolwent studiów matematycznych o specjalności Metody Numeryczne i Programowanie na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowych Studiów dla Kontrolerów Finansowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. W latach 1996–1999 asystent w Zakładzie Informatyki UMCS, gdzie prowadził prace badawczo-naukowe w zakresie matematycznych podstaw informatyki. Od 1999 do 2007 roku związany z firmą Safo, początkowo jako konsultant w Dziale Aplikacji Biznesowych ERP, a następnie na stanowisku Dyrektora Działu Business Intelligence. W latach 2008-2009 Dyrektor Centrum Kompetencyjnego Business Intelligence w strukturach Asseco Business Solutions. Obecnie w firmie Solet odpowiedzialny za strategię i nadzór nad rozwojem produktów BI w obszarach analizy operacyjnej i finansowej. Wieloletni praktyk biznesu, prowadził projekty między innymi dla: Emperia Holding, Black Red White, Atlas, Komfort, Inter Cars, PepsiCo, Nowy Styl, Perła, Warta Glass, PZU, BRE Bank.
==============================================================================

Zaproszenie na wykład otwarty pt. „Rozwój i znaczenie sektora Business Process Outsourcing w Polsce i na świecie”

Wydział Ekonomiczny UMCS oraz organizatorzy projektu SYNERGIA zapraszają na wykład otwarty pt. „Rozwój i znaczenie sektora Business Process Outsourcing w Polsce i na świecie”. Wykład poprowadzi dr Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin. Wykład odbędzie się w dniu 24 kwietnia (czwartek) w godzinach 16:45-19:00 na Wydziale Ekonomicznym UMCS (Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5) w Auli III.

Tematyka wykładu:
1. Rozwój sektora BPO na świecie.
2. Charakterystyka rynku outsourcingowego w Polsce.
3. Firmy BPO w Lublinie – perspektywa rozwoju branży w mieście.

Sylwetka prowadzącego:
Dr Mariusz Sagan. Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej. Autor licznych publikacji dotyczących problematyki biznesu międzynarodowego, umiędzynarodowienia oraz rozwoju miast.

==============================================================================

Zmiany w regulaminie projektu

Informujemy, że 17.04.2014 r. zmianie uległ regulamin projektu. Zmiany wprowadzono w sekcji dotyczącej staży. Nowa wersja Regulaminu Projektu dostępna jest na stronie www.synergia.umcs.lublin.pl w zakładce Do pobrania.

==============================================================================

Funkcjonowanie Biura Projektu w dniach 18 i 22 kwietnia

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2014 r. (piątek) Biuro Projektu Synergia (pokój 201) będzie czynne do godz. 11.00, a w dniu 22 kwietnia 2014 r. (wtorek) do godz. 15.00.
==============================================================================

Realna szansa na pracę w branży finansowej, II edycja Akademii Finansów Open Finance – start już 5 maja

5 maja br. o godz. 17:00, w auli III na Wydziale Ekonomicznym UMCS rozpocznie się II edycja Akademii Finansów Open Finance. Przedsięwzięcie jest adresowane do osób zainteresowanych problematyką doradztwa finansowego, które w przyszłości chciałyby związać się z nią zawodowo.

Akademia Finansów Open Finance

W ramach etapu I, na cotygodniowych, poniedziałkowych, około dwugodzinnych spotkaniach praktycy z branży finansowej będą przekazywać uczestnikom podstawową wiedzę z zakresu makroekonomii i funkcjonowania rynków finansowych. Ten etap zakończy się jeszcze przed sesją, bo 2.06.2014 testem sprawdzającym wiedzę. Osoby najlepsze zostaną zaproszone do udziału w warsztatach praktycznych, które będą się odbywały na Wydziale Ekonomicznym albo w placówkach Open Finance. Po zakończeniu tego etapu, zostanie wyłonionych pięć osób o największych predyspozycjach do pracy w charakterze doradcy finansowego, którym zostaną złożone propozycje podjęcia pracy albo odbycia stażu (w zależności od preferencji uczestników Akademii oraz możliwości Open Finance).

Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone już niebawem na stronie: www.kariera.open.pl.

Akademia jest kolejną inicjatywą projektu SYNERGIA przeznaczoną dla wszystkich studentów UMCS.

==============================================================================

Certyfikaty uczestnictwa w konferencji „Synergia nauki i biznesu”

Organizatorzy projektu Synergia informują, iż wszyscy studenci, którzy uczestniczyli w dniu 14 kwietnia 2014 r. w konferencji pn. „Synergia nauki i biznesu. Interesariusze – kompetencje – innowacje” i chcieliby otrzymać certyfikat uczestnictwa proszeni są o przesłanie maila na adres: b.twarowski@umcs.pl . W mailu prosimy podać swoje imię i nazwisko.
==============================================================================

Konferencja pt. Synergia nauki i biznesu. Interesariusze – kompetencje – innowacje

Wydział Ekonomiczny UMCS
oraz organizatorzy projektu SYNERGIA

serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt.:

Synergia nauki i biznesu.

Interesariusze – kompetencje – innowacje

obraz_konferencja

Konferencja odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 10.00
na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, Aula III (I piętro)

• • •

Celem konferencji jest podsumowanie realizacji projektu pn. „Synergia – kształtowanie kompetencji studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej” oraz dyskusja nad możliwościami i barierami współpracy pomiędzy sferami nauki, biznesu i administracji.
Podczas konferencji wręczone zostaną także nagrody i wyróżnienia przyznane Interesariuszom w ramach projektu Synergia.

[Pobierz program konferencji]

==============================================================================

Synergia – nabór na praktyki i staże studenckie

Uwaga studenci rozpoczął się nabór na praktyki i staże studenckie w ramach projektu „SYNERGIA – kształtowanie kompetencji studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej”. Praktyki są dostępne dla studentów wszystkich lat studiów, z uwzględnieniem preferencji zgłoszonych przez pracodawców. Staże natomiast adresowane są do osób po II roku studiów I stopnia.

Bazy miejsc, w których można odbywać praktyki oraz staże są dostępne na stronie www.synergia.umcs.lublin.pl w zakładce Do pobrania. Zamieszczono  tam także wszelkie niezbędne formularze aplikacyjne, które po wypełnieniu należy wydrukować i dostarczyć do pokoju 201. Pierwsza tura zasadniczego etapu rekrutacji na praktyki zakończy się 30 kwietnia br. (w miarę potrzeb/możliwości odbędą się kolejne tury). Nabór na staże trwa do 10  maja br.

Szczegółowe unormowania zawarte są w Regulaminie Projektu dostępnym na stronie www.synergia.umcs.lublin.pl w zakładce Do pobrania.

Dodatkowe informacje dotyczące praktyk i staży można uzyskać u Specjalisty ds. Praktyk i Staży dr Joanny Świerk, pok. 606, tel. 601-566-302, email: praktyki@synergia.umcs.lublin.pl.

Zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się:

- 10 kwietnia (czwartek) o godz. 9.30 w sali 103

- 16 kwietnia (środa) o godz. 13.15 w Auli II.

==============================================================================

Konferencja pt. Synergia nauki i biznesu. Interesariusze – kompetencje – innowacje

Wydział Ekonomiczny UMCS
oraz organizatorzy projektu SYNERGIA

serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt.:

Synergia nauki i biznesu.

Interesariusze – kompetencje – innowacje

Konferencja odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 10.00
na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, Aula III (I piętro)

• • •

Celem konferencji jest podsumowanie realizacji projektu pn. „Synergia – kształtowanie kompetencji studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej” oraz dyskusja nad możliwościami i barierami współpracy pomiędzy sferami nauki, biznesu i administracji.
Podczas konferencji wręczone zostaną także nagrody i wyróżnienia przyznane Interesariuszom w ramach projektu Synergia.

[Pobierz program konferencji]

==============================================================================

Zaproszenie na wykład otwarty pt. „Audyt wewnętrzny w praktyce”

Wydział Ekonomiczny UMCS oraz organizatorzy projektu SYNERGIA zapraszają na wykład otwarty pt. „Audyt wewnętrzny w praktyce”. Wykład poprowadzi Robert Próchniak, Specjalista ds. kontroli wewnętrznej, Perła – Browary Lubelskie S.A. Wykład odbędzie się w dniu 3 kwietnia (czwartek) w godzinach 16:45-19:00 na Wydziale Ekonomicznym UMCS (Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5) w Auli III.

Tematyka wykładu:
1. Definicja i standardy audytu wewnętrznego wg. IIA
2. Zasady prowadzenia audytu wewnętrznego
3. Rodzaje przeprowadzanych audytów wewnętrznych

Sylwetka prowadzącego:
Robert Próchniak – absolwent Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie na kierunku Zarządzanie i Marketing, studiów podyplomowych Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa na ALK w Warszawie. Specjalista ds. finansów z wieloletnim doświadczeniem w bankowości i finansach.
==============================================================================