Rekrutacja

Terminarz rekrutacji do świadczeń oferowanych w ramach projektu

Świadczenie

Terminy

Status

od

do

oczekuje

trwa

zak.

Kursy wyrównawcze z matematyki

01.10.13

09.10.13

x

Konferencja naukowa inicjująca projekt

20.04.10

17.05.10

x

Konferencja naukowa podsumowująca projekt

14.04.14

14.04.14

x

Szkolenie z rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej

05.02.14

19.02.14

x

Szkolenie - rachunkowość komputerowa

05.02.14

10.02.14

x

Szkolenie – inwestycje giełdowe

01.10.12

17.10.12

x

Szkolenie – zaawansowane funkcje Excela

05.02.14

10.02.14

x

Trening interpersonalny

05.02.14

28.02.14

x

Staże w przedsiębiorstwach lub instytucjach

04.05.10

30.09.14

x

Praktyki w przedsiębiorstwach lub instytucjach

20.04.10

30.09.14

x

Projekty praktyczne w przedsiębiorstwach lub instytucjach

25.11.13

20.12.13

x

Praktyczne aspekty przedsiębiorczości

1.10.13

14.10.13

x

Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w projekcie zapoznaj się z Regulaminem i wypełnij formularze aplikacyjne dostępne na stronie „Do pobrania”