Konferencje

Konferencja podsumowująca


Międzynarodowa konferencja naukowa

Synergia nauki i biznesu.

Interesariusze – kompetencje – innowacje

organizowana w ramach projektu SYNERGIA – kształtowanie kompetencji studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej

obraz_konferencja

Konferencja odbyła się w dniu 14 kwietnia 2014 r.
na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5

• • •

Celem konferencji było podsumowanie realizacji projektu pn. „Synergia – kształtowanie kompetencji studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej” oraz dyskusja nad możliwościami i barierami współpracy pomiędzy sferami nauki, biznesu i administracji.
Podczas konferencji wręczone zostały także nagrody i wyróżnienia przyznane Interesariuszom w ramach projektu Synergia.

[Pobierz program konferencji]

Zdjęcia z konferencji

Konferencja podsumowująca

==============================================================================

Konferencja otwierająca

Międzynarodowa konferencja naukowa

Nauka i biznes – w poszukiwaniu synergii

Business and Science – In search of Synergy

organizowana w ramach projektu SYNERGIA – kształtowanie kompetencji studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej

W dniu 19 maja 2010 r. na Wydziale Ekonomicznym UMCS odbyła się  Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Nauka i biznes – w poszukiwaniu synergii” oraz jej uroczysta kontynuacja  odczas III Gali Nauki i Biznesu.

Gala Nauki i Biznesu, współorganizowana przez Wydział Ekonomiczny UMCS oraz Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan, odbyła się w Teatrze Muzycznym w Lublinie przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5.

Nadrzędnym celem konferencji naukowej buła wymiana poglądów i doświadczeń na temat współpracy pomiędzy środowiskiem nauki i sferą biznesu, oczekiwań pracodawców w stosunku do absolwentów kierunków ekonomicznych oraz oceny poziomu ich kompetencji

Podczas konferencji zaprezentowane zostały doświadczenia krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich oraz przykłady dobrych praktyk współpracy pomiędzy środowiskiem nauki a sferą biznesu.

Program konferencji

W trakcie III Gali Nauki i Biznesu, stanowiącej uroczystą kontynuację konferencji, zostały wręczone „Złote Indeksy Biznesu” – nagrody dla przedsiębiorstw przyjaznych studentom.

Zdjęcia z konferencji można oglądać w zakładce “Galeria”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Nauka i biznes – w poszukiwaniu synergii” oraz III Gala Biznesu i Nauki zostały objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Krzysztofa Grabczuka.

logo_patronat_marszalek_woj

PATRONAT MEDIALNY

radio_lublin_logo tvp_lublin_2