Piszą o nas

Miło nam poinformować, iż projekt pn. „SYNERGIA – kształtowanie kompetencji studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej”, realizowany na Wydziale Ekonomicznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; działanie 4.1, poddziałanie 4.1.1 – Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, został:

  • wyróżniony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR zleciło nagranie filmu promocyjnego, który został zamieszczony na jego stronach - obejrzyj film);
  • zaprezentowany (jako jeden z ośmiu w skali kraju) w katalogu pt. „Projekt Innowacyjni 2011”, który został wydany na zlecenie MNiSW i którego celem jest promowanie wyróżniających się projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - szczegóły;
  • wysoko oceniony pod względem merytorycznym przez prof. dr hab. Barbarę Kudrycką, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego i uznany za inicjatywę znacząco przyczyniającą się do podnoszenia praktyczności kształcenia (artykuł w „Gazecie Wyborczej” opublikowany 30.06.2011 r.) – szczegóły;
  • uznany przez MNiSW za nowatorski, innowacyjny i wyróżniający się spośród projektów edukacyjnych realizowanych w ramach PO KL; MNiSW zaprezentowało projekt dziennikarzom w ramach STUDY TOUR (Lublin, Wydział Ekonomiczny UMCS, 16.11.2010 r.) - szczegóły.

==============================================================================