Oferta dla firm

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa i instytucje, którym zależy na pozyskaniu uzdolnionych studentów i absolwentów kierunków ekonomicznych oraz zainteresowanych wymianą wiedzy i doświadczeń z Wydziałem Ekonomicznym UMCS.

Projekt „SYNERGIA” stwarza możliwość kształtowania profilu kompetencji absolwentów kierunków Ekonomia, Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie celem dostosowania do specyficznych potrzeb konkretnych przedsiębiorstw i instytucji.

Już w trakcie studiów bowiem przyszli absolwenci mogą w taki sposób kierować swoim rozwojem osobistym, aby w przyszłości spełniać Państwa oczekiwania w zakresie pożądanego poziomu kompetencji oraz cech osobowości.

Poznanie przez studentów Państwa wymagań w tym zakresie może nastąpić podczas praktyk i staży odbywanych w Państwa firmach. W trakcie ich trwania będą Państwo mieli możliwość oceny potencjału poszczególnych kandydatów na przyszłych pracowników.

Szczególną formą weryfikacji wiedzy i umiejętności studentów może stać się ich uczestnictwo w zespołach zadaniowych zaangażowanych w przygotowywanie zleconych przez Państwa projektów doradczych pod opieką merytoryczną doświadczonych pracowników naukowych.

Dzięki temu, bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów finansowych, będą Państwo mogli skorzystać z wiedzy szeroko rozumianego środowiska akademickiego, a ponadto zwiększyć efektywność procesu rekrutacji nowych pracowników.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani udziałem w programie staży i praktyk, prosimy o kontakt z dr Joanną Świerk; e-mail: praktyki@synergia.umcs.lublin.pl

Jeżeli chcieliby Państwo zlecić wykonanie projektu doradczego prosimy o kontakt z prof. nadzw. dr hab. Zbigniewem Pastuszakiem; e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl