Wyniki i wpisy z zajęć pt. „Praktyczne aspekty przedsiębiorczości”

Organizatorzy projektu Synergia informują, iż wyniki z kolokwium zaliczeniowego z zajęć “Praktyczne aspekty przedsiębiorczości” zostały opublikowane na Wirtualnej Platformie Współpracy Wydziału Ekonomicznego UMCS w sekcji: E-szkolenia -> Praktyczne aspekty przedsiębiorczości – lato 2014 -> 12 Kolokwium zaliczeniowe (wyniki dostępne po zalogowaniu).

Osoby chcące uzyskać wpis powinny do 20 czerwca 2014 r. (piątek) do godziny 15:00 dostarczyć uzupełniony indeks do pokoju 201 (prof. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek będzie udzielać wpisów dn. 23.06.2014 r.).

Indeks należy uzupełnić wg poniższego wzoru:
- nazwisko wykładającego: prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek,
- nazwa przedmiotu: Praktyczne aspekty przedsiębiorczości,
- liczba godzin: 30.

==============================================================================