Zdjęcia z konferencji pt. Synergia nauki i biznesu. Interesariusze – kompetencje – innowacje

Międzynarodowa konferencja naukowa

Synergia nauki i biznesu.

Interesariusze – kompetencje – innowacje

organizowana w ramach projektu SYNERGIA – kształtowanie kompetencji studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej

Konferencja odbyła się w dniu 14 kwietnia 2014 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5

Celem konferencji było podsumowanie realizacji projektu pn. „Synergia – kształtowanie kompetencji studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej” oraz dyskusja nad możliwościami i barierami współpracy pomiędzy sferami nauki, biznesu i administracji.
Podczas konferencji wręczone zostały także nagrody i wyróżnienia przyznane Interesariuszom w ramach projektu Synergia.

[Pobierz program konferencji]

Zdjęcia z konferencji

Konferencja podsumowująca

==============================================================================