Wyniki i wpisy z zajęć pt. „Praktyczne aspekty przedsiębiorczości”

Organizatorzy projektu Synergia informują, iż wyniki z kolokwium zaliczeniowego z zajęć “Praktyczne aspekty przedsiębiorczości” zostały opublikowane na Wirtualnej Platformie Współpracy Wydziału Ekonomicznego UMCS w sekcji: E-szkolenia -> Praktyczne aspekty przedsiębiorczości – lato 2014 -> 12 Kolokwium zaliczeniowe (wyniki dostępne po zalogowaniu).

Osoby chcące uzyskać wpis powinny do 20 czerwca 2014 r. (piątek) do godziny 15:00 dostarczyć uzupełniony indeks do pokoju 201 (prof. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek będzie udzielać wpisów dn. 23.06.2014 r.).

Indeks należy uzupełnić wg poniższego wzoru:
- nazwisko wykładającego: prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek,
- nazwa przedmiotu: Praktyczne aspekty przedsiębiorczości,
- liczba godzin: 30.

==============================================================================

Synergia – ostatnia możliwość zdobycia praktyki wakacyjnej

Uwaga studenci są jeszcze wolne miejsca na praktyki w ramach projektu „SYNERGIA – kształtowanie kompetencji studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej”.

Praktyki są dostępne dla studentów wszystkich lat studiów, z uwzględnieniem preferencji zgłoszonych przez pracodawców.

Bazy miejsc, w których można odbywać praktyki oraz staże są dostępne na stronie www.synergia.umcs.lublin.pl w zakładce Do pobrania. Zamieszczono tam także wszelkie niezbędne formularze aplikacyjne, które po wypełnieniu należy wydrukować i dostarczyć do pokoju 201 (pon. – pt. 14.00 – 16.00).

Szczególnie chętnie będziecie przyjęci w następujących firmach: Bank Zachodni WBK S.A., Stokrotka, Genpact, Lubelski Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Lublin, Urząd Marszałkowski, Syntea S.A., Urząd Skarbowy, ZUS, E-Studio.

Dodatkowe informacje dotyczące praktyk można uzyskać u Specjalisty ds. Praktyk i Staży
dr Joanny Świerk, pok. 606, tel. 601-566-302,
email: praktyki@synergia.umcs.lublin.pl.

==============================================================================

Zaliczenie z zajęć Praktyczne aspekty przedsiębiorczości

Organizatorzy projektu informują, iż w dniu 5 czerwca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 16:45  w Auli III, odbędzie się zaliczenie z zajęć Praktyczne aspekty przedsiębiorczości.

Zaliczenie “w pierwszym terminie” uzyskają osoby, które:
1.   uczestniczyły w co najmniej 80% zajęć;
2.   złożyły komplet dokumentów rejestracyjnych wskazanych w regulaminie projektu;
3. do środy 04.06.2014 r. do godz. 24:00 wypełnią trzy kwestionariusze ewaluacyjne dostępne na Wirtualnej Platformie Współpracy Wydziału Ekonomicznego UMCS (WPWWE), ujęte w sekcji „11 Ocena Zajęć”: KWESTIONARIUSZ – Karta oceny zajęć”, “KWESTIONARIUSZ – Samoocena kompetencji uczestnika projektu (etap II)”, “KWESTIONARIUSZ – Badanie rezultatów miękkich projektu (etap II) (kliknij, aby przejść do kwestionariuszy).

Powyższe kwestionariusze należy wypełnić po ukończeniu każdego świadczenia projektowego (przykładowo osoby, które brały udział w szkoleniu Rachunkowość komputerowa i wypełniły kwestionariusze w grudniu 2013 r., po ukończeniu świadczenia Praktyczne aspekty przedsiębiorczości zobowiązane są do powtórnego wypełnienia ww. kwestionariuszy).

==============================================================================

Zaproszenie na wykład otwarty pt. „Praktyczne aspekty controllingu w bankowości”

Wydział Ekonomiczny UMCS oraz organizatorzy projektu SYNERGIA zapraszają na wykład otwarty pt. „Praktyczne aspekty controllingu w bankowości”. Wykład poprowadzi Rafał Świtaj, Manager ds. Rachunkowości Zarządczej i Planowania – HSBC Bank Polska S.A. Wykład odbędzie się w dniu 29 maja (czwartek) w godzinach 16:45-19:00 na Wydziale Ekonomicznym UMCS (Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5) w Auli III.

Tematyka wykładu:
1.    Znaczenie controllingu w zarządzaniu bankiem
2.    Planowanie i budżetowanie w banku
3.    Rentowność jednostek biznesowych w banku

Sylwetka prowadzącego:
Rafał Świtaj jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego i Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie. Karierę zawodową rozpoczął w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. w roku 2005. Od roku 2006 pracuje w HSBC Bank Polska S.A. W latach 2006-2008 jako Analityk Finansowy, następnie do roku 2012 na stanowisku Młodszego Managera ds. Oceny Wyniku i Analiz. Obecnie pełni funkcję Manager ds. Rachunkowości Zarządczej i Planowania.

==============================================================================

Druga tura naboru na praktyki studenckie

Uwaga studenci trwa druga tura zasadniczego etapu rekrutacji na praktyki w ramach projektu „SYNERGIA – kształtowanie kompetencji studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej”.

Praktyki są dostępne dla studentów wszystkich lat studiów, z uwzględnieniem preferencji zgłoszonych przez pracodawców.

Bazy miejsc, w których można odbywać praktyki oraz staże są dostępne na stronie www.synergia.umcs.lublin.pl w zakładce Do pobrania. Zamieszczono tam także wszelkie niezbędne formularze aplikacyjne, które po wypełnieniu należy wydrukować i dostarczyć do pokoju 201 (pon. – pt. 14.00 – 16.00).

Druga tura zasadniczego etapu rekrutacji na praktyki zakończy się 30 maja br. Szczegółowe unormowania zawarte są w Regulaminie Projektu dostępnym na stronie www.synergia.umcs.lublin.pl w zakładce Do pobrania.

Dodatkowe informacje dotyczące praktyk można uzyskać u Specjalisty ds. Praktyk i Staży
dr Joanny Świerk, pok. 606, tel. 601-566-302,
email:
praktyki@synergia.umcs.lublin.pl.

==============================================================================

Zaproszenie na wykład otwarty pt. „Rekrutacja i selekcja w obliczu wymagań rynku pracy”

Wydział Ekonomiczny UMCS oraz organizatorzy projektu SYNERGIA zapraszają na wykład otwarty pt. „Rekrutacja i selekcja w obliczu wymagań rynku pracy”. Wykład poprowadzi Agnieszka Braunberger, praktyk branży doradztwa personalnego. Wykład odbędzie się w dniu 22 maja (czwartek) w godzinach 16:45-19:00 na Wydziale Ekonomicznym UMCS (Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5) w Auli III.

Tematyka wykładu:
1.    Czego szukamy na rynku pracy?
2.    Kwalifikacje czy kompetencje?
3.    Kto może znaleźć zatrudnienie? – niedobór talentów i najbardziej poszukiwane zawody.
4.    Pierwsze i nie ostatnie wrażenie – co zrobić a czego unikać w trakcie rozmowy rekrutacyjnej.


Sylwetka prowadzącego:
Agnieszka Braunberger – praktyk branży doradztwa personalnego, z 6-letnim stażem menedżerskim, absolwentka Wydziału Ekonomicznego UMCS.

==============================================================================

Zaproszenie na wykład otwarty pt. „Kompetencje i odpowiedzialność biegłego rewidenta. Analiza sprawozdań finansowych w praktyce zarządzania firmą”

Wydział Ekonomiczny UMCS oraz organizatorzy projektu SYNERGIA zapraszają na wykład otwarty pt. „Kompetencje i odpowiedzialność biegłego rewidenta. Analiza sprawozdań finansowych w praktyce zarządzania firmą”. Wykład poprowadzi dr inż. Bogna Sawicka, biegły rewident. Wykład odbędzie się w dniu 15 maja (czwartek) w godzinach 16:45-19:00 na Wydziale Ekonomicznym UMCS (Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5) w Auli III.

Tematyka wykładu:
1. Jak zostać biegłym rewidentem?
2. Na czym polega badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta?
3. Etyka we współczesnej rachunkowości


Sylwetka prowadzącego:
Dr inż. Bogna Sawicka jest biegłym rewidentem, wykładowcą na Politechnice Lubelskiej, w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce O/Lublin.

==============================================================================

Termin składania formularzy aplikacyjnych na staż

Szanowni Państwo,

informujemy, iż termin składania formularzy aplikacyjnych na staż w ramach projektu Synergia upływa 9 maja o godz. 16:00. Dokumenty aplikacyjne prosimy składać do Biura Projektu Synergia pok. 201.
==============================================================================

Zaproszenie na wykład otwarty pt. „Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego MS-Excel w logistyce”

Wydział Ekonomiczny UMCS oraz organizatorzy projektu SYNERGIA zapraszają na wykład otwarty pt. „Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego MS-Excel w logistyce”. Wykład poprowadzi Paweł Rafalski, Wiceprezes Zarządu Solet sp. z o.o. Wykład odbędzie się w dniu 8 maja (czwartek) w godzinach 16:45-19:00 na Wydziale Ekonomicznym UMCS (Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5) w Auli III.

Tematyka wykładu:
1.    Praktyczne metody rozliczania kosztów masowych usług logistycznych
2.    Zastosowanie koncepcji Time-driven ABC w zakresie optymalizacji łańcucha dostaw
3.    Alokacja kosztów procesów logistycznych w oparciu równania czasowe z wykorzystaniem narzędzi MS Excel – case study
4.    Inne przykłady zastosowań arkuszy kalkulacyjnych i opcji modelowania w przedsiębiorstwach – kontroling sprzedaży, operacyjny cashflow, analiza ryzyka portfela należności

Sylwetka prowadzącego:
Paweł Rafalski, Wiceprezes Zarządu Solet  Sp. z o.o., absolwent studiów matematycznych o specjalności Metody Numeryczne i Programowanie na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowych Studiów dla Kontrolerów Finansowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. W latach 1996–1999 asystent w Zakładzie Informatyki UMCS, gdzie prowadził prace badawczo-naukowe w zakresie matematycznych podstaw informatyki. Od 1999 do 2007 roku związany z firmą Safo, początkowo jako konsultant w Dziale Aplikacji Biznesowych ERP, a następnie na stanowisku Dyrektora Działu Business Intelligence. W latach 2008-2009 Dyrektor Centrum Kompetencyjnego Business Intelligence w strukturach Asseco Business Solutions. Obecnie w firmie Solet odpowiedzialny za strategię i nadzór nad rozwojem produktów BI w obszarach analizy operacyjnej i finansowej. Wieloletni praktyk biznesu, prowadził projekty między innymi dla: Emperia Holding, Black Red White, Atlas, Komfort, Inter Cars, PepsiCo, Nowy Styl, Perła, Warta Glass, PZU, BRE Bank.
==============================================================================

Zdjęcia z konferencji pt. Synergia nauki i biznesu. Interesariusze – kompetencje – innowacje

Międzynarodowa konferencja naukowa

Synergia nauki i biznesu.

Interesariusze – kompetencje – innowacje

organizowana w ramach projektu SYNERGIA – kształtowanie kompetencji studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej

Konferencja odbyła się w dniu 14 kwietnia 2014 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5

Celem konferencji było podsumowanie realizacji projektu pn. „Synergia – kształtowanie kompetencji studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej” oraz dyskusja nad możliwościami i barierami współpracy pomiędzy sferami nauki, biznesu i administracji.
Podczas konferencji wręczone zostały także nagrody i wyróżnienia przyznane Interesariuszom w ramach projektu Synergia.

[Pobierz program konferencji]

Zdjęcia z konferencji

Konferencja podsumowująca

==============================================================================